Temperatura Exterior Humitat Exterior %
Pluja (mm) Intensitat pluja (mm/h)
Punt de Rosada Exterior (ºC) Densitat d'Aire (kg/cu.m)
Velocitat del Vent (km/h) Direcció del Vent
Índex UV Radiació Solar W/m2
Energia Solar (LY). Acumulació d’energia per metre quadrat per hora. Es mesura en ( L?). 1 Langley=11.622 Watts per hora per m2 Recepció de datos (%) de la estació meteorològica. Valor de recepció del senyal dels sensors (%).